Archive for the ‘Ambtenaren’ Category

2009-jul: Bouwer Janssen de Jong doet aangifte van fraude

18/07/2009

vr 17 jul 2009,

Van een onzer verslaggeefsters

AMSTERDAM –  Het Limburgse bouwbedrijf Janssen de Jong heeft de algemeen directeur en de regiomanager van de infradivisie op staande voet ontslagen. Rob A. en Mark J., waren al verdachten in de nieuwe bouwfraude-affaire die eerder dit jaar aan het licht kwam. Behalve corrupt zouden de mannen ook fraudeurs zijn.

Dat blijkt uit een diepgravend intern onderzoek dat is uitgevoerd door de accountants van KPMG en Houthoff Buruma. In de administratie zijn boekingen aangetroffen die erop wijzen dat op onrechtmatige wijze geld aan de onderneming is onttrokken. Bestuursvoorzitter Eric Krul van Janssen de Jong groep heeft de resultaten doorgespeeld aan justitie en tevens aangifte gedaan.

Janssen de Jong startte het onderzoek na de arrestatie eerder dit jaar van enkele medewerkers van het infrabedrijf en Limburgse gemeenteambtenaren. Zij worden verdacht van corruptie. In ruil voor gevoelige informatie over aanbestedingen van infrastructurele projecten zouden de bouwers ambtenaren van onder andere de provincie en de gemeenten Maastricht, Heerlen, Stein en Nuth hebben gefeteerd met auto’s, buitenlandse reisjes en kaartjes voor sportevenementen…

Lees het volledige artikel op: www.telegraaf.nl

home

Advertentie

2009-jun: Kamer mort over externe adviseurs

21/06/2009

do 11 jun 2009,

door Dennis Naaktgeboren

DEN HAAG –  De spilzucht van de overheid moet stoppen. De Tweede Kamer is het zat dat veel ministeries nog steeds met geld smijten voor de inhuur van externe adviseurs, interim-managers en allerhande specialisten.

Een Kamermeerderheid eist vandaag dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) paal en perk stelt aan de budgetoverschrijdingen. Terwijl het kabinet hoog van de toren blaast dat vele duizenden ambtenaren banen worden geschrapt, werd ondertussen vorig jaar 1,3 miljard euro uitgegeven aan extern personeel. Dat was opnieuw een stijging, ondanks beloften van de PvdA-bewindsvrouw dat het allemaal efficiënter wordt.
Onacceptabel

“Zet hier eens een keer het mes in, in plaats van in de politie”, zegt een boos PVV-Kamerlid Brinkman. “Dan kun je bakken met geld binnenhalen.” Ook het CDA, de PvdA, de VVD en de SP zijn ontevreden. “De ministeries falen en het kabinet faalt”, aldus SP-Kamerlid Van Raak, die wil dat de uitgaven met 25 procent worden teruggebracht. “De inhuur is weer geëxplodeerd, terwijl de minister had beloofd dat het niet meer zou groeien. Dit is zeker in crisistijd onacceptabel.”

De schimmige boekhouding wekt eveneens wrevel. De Algemene Rekenkamer uitte onlangs forse kritiek op de rekenmethode van Ter Horst. Zij ontdekte bovendien dat het ministerie van Justitie 105 miljoen euro meer uitgaf aan ingehuurde medewerkers, dan het in het jaarverslag had gemeld. Daarmee zou justitie maar liefst 425 miljoen euro aan oproepkrachten hebben besteed. De SP vermoedt dat vele miljarden euro’s zijn gemoeid met het inhuren van zogenaamde specialisten, waaronder ontslagen oud-ambtenaren die een zelfstandig bedrijfje zijn begonnen.

“Het blijft zelfrijzend bakmeel”, aldus CDA-Kamerlid Schinkelshoek, die een motie klaar heeft liggen. “De minister moet echt krachtiger aanpakken en in de ministerraad sterker sturen op budgetten en maxima.” De VVD sluit zich daarbij aan. “Ter Horst moet haar gewicht in de strijd gooien”, vindt VVD-Kamerlid Van der Burg.

Ook de veelbesproken doelstelling om het aantal ambtenaren fors terug te brengen staat onder druk. “We hebben er weinig vertrouwen in dat die taakstelling gehaald wordt”, aldus PvdA-Kamerlid Heijnen. “Daar moet echt aansporing plaatsvinden.”

bron: www.telegraaf.nl

2009-apr: Veel onterechte vergoedingen voor ambtenaren

21/06/2009

donderdag 9 april 2009

Bijna een kwart van alle rijksambtenaren die tijdelijk bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties worden gestationeerd, heeft vergoedingen van de Nederlandse staat gekregen, veelal tegen de regels in. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van de Algemene Rekenkamer.

Het gaat om 184 ambtenaren die de afgelopen zes jaar door ministeries zijn gedetacheerd. Zij kregen geen salaris van het ministerie meer, maar van de internationale organisatie waar zij werkten. Vijf ministeries betaalden echter wel vergoedingen voor bijvoorbeeld huur of pensioen. Volgens de Nederlandse regels mag dat, maar volgens die van de internationale organisaties vaak niet.

Zo hebben 42 ambtenaren vergoedingen ontvangen voor zaken als huur, verhuiskosten en cursussen, voor bijna twee miljoen euro. Minstens een kwart daarvan was in strijd met de regels. Daarnaast heeft veertig procent van de gedetacheerde ambtenaren ten onrechte pensioenbijdragen van Nederland ontvangen, voor een totaalbedrag van bijna 2,5 miljoen. De Rekenkamer zegt grote moeite te hebben gehad deze cijfers te achterhalen, omdat de administratie bij veel ministeries niet op orde is.

De Rekenkamer heeft het onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer. Aanleiding was de affaire rondom oud-minister Eveline Herfkens (PvdA). Het ministerie van Buitenlandse Zaken bleek haar tegen de regels in 280 duizend dollar aan huursubsidie te hebben betaald.

Internationale organisaties staan meestal niet toe dat hun ambtenaren vergoedingen van derden ontvangen, inclusief hun ‘thuisland’. Deze regels zijn bedoeld om de totale onafhankelijkheid van de ambtenaren te waarborgen. In veel gevallen overleggen ministeries helemaal niet met de internationale organisaties over het vergoedingenbeleid, constateert de Rekenkamer.

De Rekenkamer raadt het kabinet aan alleen nog bij hoge uitzondering vergoedingen te verstrekken en daarover altijd te overleggen met internationale organisaties. Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) zegt toe dat vergoedingen alleen nog worden verstrekt na toestemming van de internationale organisatie. Ten onrechte betaalde pensioenbijdragen worden zo mogelijk teruggevorderd.

bron: www.depers.nl

2009-mrt: Top 5: corruptste ambtenaren

21/06/2009

vrijdag 20-03-2009 | Lijstjes

door: Henk Willem Smits

Top 5: corruptste ambtenaren

Ambtenaar
Een toezichthouder van de groenvoorziening van de gemeente Duiven drukte onlangs €380.000 achterover. Peanuts, vergeleken bij de grootste boeven in overheidsdienst. De Rijksrecherche onderzoekt jaarlijks zo’n dertig gevallen van ambtelijke fraude, meestal gaat het om het lekken van informatie aan criminelen in ruil voor een paar centen. Op basis van Rijksrecherche-jaarverslagen en krantenberichten maken we een rondje langs de velden, met een overzicht van de grootste graaiers van de ambtenarij als resultaat.

Midden-Limburg
5. Henny van H. – REO Midden-Limburg
Twee medewerkers beschuldigden in 2003 hun directeur Henny van H. van de Regionale Economische Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (REO) van het bevoordelen van een aannemer. De directeur gunde mondeling een bouwopdracht van €650.000, vlak na een privé-grondtransactie van Van H. In april 2006 werd de ambtenaar veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur. De rechtbank achtte de publiciteit en de lange duur van het onderzoek redenen om de straf te matigen. Het was niet voor het eerst dat Van H. werd genoemd in schimmige Limburgse zaakjes.

Janssen de Jong Infra
4. Jan S. en anderen – Janssen de Jong Infra
Een in januari dit jaar aan het licht gekomen Limburgse corruptieaffaire. Daarin worden medewerkers van wegenbouwer Janssen de Jong Infra verdacht van het omkopen van ambtenaren van de provincie Limburg en de gemeenten Stein, Heerlen en Maastricht. Bedragen zijn nog niet bekend, maar die zullen aardig meeslepend zijn. In 2008 won het bedrijf in Maastricht vijf van de zeven aanbestedingen waar het op inschreef. Op provinciaal niveau lukte het de aannemer om sinds 2005 ruim 40% van de openbare aanbestedingen binnen te halen. Sinds januari heeft justitie in totaal vijf ambtenaren gearresteerd, alleen provincieambtenaar Jan S. zit nog vast.

Rijksgebouw kasteel Trompenburg
3. F.N. en Dick van V. – Rijksgebouwendienst
In 2002 wordt ambtenaar F.N. van de Rijksgebouwendienst in Haarlem verdacht van corruptie en het aannemen van steekpenningen in ruil voor opdrachten. Hij krijgt in 2003 twee jaar cel en moet €800.000 terugbetalen. In 2005 werden nog eens drie ambtenaren van de dienst vervolgd. Gert van E. zou de spin in het web zijn van deze fraudezaken, hij zou de ambtenaren hebben verleid steekpenningen aan te nemen. Daarvoor kreeg hij €10.000 boete. De Rijksrecherche noemt in het jaarverslag van 2003 bedragen van €400.000 (voor valse facturen voor vastgoed) en €300.000 (zogenaamd voor restauratie van kunstwerken). Ambtenaar Dick van V. kreeg €5.000 boete en een werkstraf van 150 uur aan de broek.

Winterswijk

2. Jack G. – Winterswijk
Topambtenaar van de gemeente Winterswijk Jack G. wist €2,7 miljoen achterover te drukken. De zaak komt dit jaar voor de rechter, hij heeft al 38 fraudegevallen bekend. Tussen februari 2004 en juni 2008 wist hij geld over te schrijven van de bankrekening van de gemeente naar zijn eigen rekeningen. Een deel van de miljoenen werd rondgepompt in allerlei bedrijven, zoals bakkerijen en winkels in Arnhem, Duiven en Doesburg.

Waarborgfonds voor de Zorgsector

1. Franciscus van H. – Waarborgfonds voor de Zorgsector
In 2005 kwam een fraude van €21 miljoen aan het licht bij de stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector. Dat geld zou (deels) verduisterd zijn door ambtenaar Franciscus van H. Daarnaast werden vier andere verdachten, geen ambtenaren, in verband hiermee opgepakt. In 2002 en 2003 werden zes geldleningen verstrekt van ruim €21 miljoen. Daarvoor zou onroerend goed borg staan, maar de stichting beschikte niet over dat vastgoed. De leningen werden later weer op nul gezet, waardoor het leek alsof ze waren afbetaald. H. zat maanden in voorarrest en moest voor de rechter verschijnen, maar merkwaardig genoeg heeft deze zaak na het rapport van de Rekenkamer de pers nooit meer gehaald.

bron: www.quotenet.nl

2004-okt: Remkes: ‘Geen graaicultuur’

21/06/2009


16 oktober 2004

DEN HAAG – Van een graaicultuur bij de ambtelijke toppen van de ministeries is geen sprake. Wel gaan er hier en daar zaken fout. Dat leert een eerste onderzoek naar de beloningen van de hoogste ambtenaren bij de rijksdienst, het defensieapparaat en de rechterlijke macht. Het onderzoek is gehouden door eigen controleurs van de departementen. Helemaal klaar is het nog niet.

Een aantal ministeries heeft zich beperkt tot steekproeven. Maar het kabinet wil dat alle beslissingen over beloningen aan de top worden gecontroleerd op hun juistheid. Daarna kijkt de Algemene Rekenkamer naar de resultaten, en naar de maatregelen die het kabinet voorstelt om fouten in de toekomst te voorkomen.
In totaal gaat het om zo’n 2800 topambtenaren van wie in beeld moet worden gebracht of ze correct zijn ingeschaald, en of hun bonussen en onkostenvergoedingen in overeenstemming zijn met de daarvoor geldende regels.

Lees het volledige artikel op: www.trouw.nl

home

2004-sep: Den Haag Vandaag: graaiende Onderwijs-ambtenaren

21/06/2009

14 september 2004

De Tweede Kamer sprak vandaag over de graaicultuur op het ministerie van Onderwijs.
Een motie van wantrouwen tegen minister Van der Hoeven kon achterwege blijven, want zij heeft de Kamer ervan kunnen overtuigen dat ze de ambtenaren harder gaat aanpakken. Het laatste nieuws uit Den Haag…

Bekijk de uitzending op: www.novatv.nl

home