Archive for the ‘NUTS / Semi-overheid’ Category

2009-jun: Nuon is 40 miljoen kwijt aan bonus

21/06/2009

21 juni 2009

Van onze verslaggever

Amsterdam –
De medewerkers van energiebedrijf Nuon krijgen eenmalig 6.000 euro uitgekeerd als de juridische splitsing van Nuon rond is. Dit kost Nuon zo’n 40 miljoen euro.

Nuon geeft de gratificaties als blijk van waardering voor het werk dat de medewerkers verricht hebben om de splitsing mogelijk te maken. Het bedrijf splitst op 1 juli formeel in het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy en het netwerkbedrijf Alliander. Organisatorisch was de splitsing op 1 juli 2008 al een feit.

De medewerkers van beide nieuwe bedrijven krijgen deze gratificatie. In totaal gaat het om zo’n 6.500 personeelsleden.

‘Het is een turbulente periode geweest. Op korte termijn is veel werk verzet om de splitsing te verwezenlijken. De medewerkers hebben deze 6.000 euro verdiend’, aldus een woordvoerder.

Consumentenorganisatie ConsumerUnited vindt het ongehoord. ‘Het kan toch niet dat overheidsbedrijven – want dat zijn het in feite nog – cadeautjes weggeven. Dat geld had naar de klanten gemoeten, die hebben blijkbaar te veel betaald’, vindt Paul van Selms van ConsumerUnited.

Michiel Rexwinkel, directeur van energieleverancier Greenchoice, vindt het opvallend dat er zoveel geld is om weg te geven. Volgens hem duidt dit op kruissubsidiëring.

Onlangs werd bekend dat de medewerkers van concurrent Essent 5.000 euro krijgen als de overname door het Duitse RWE een feit is. Of de medewerkers van Nuon met de verkoop aan Vattenfall nog een keer een gratificatie krijgen, kan de woordvoerder niet zeggen.

bron: www.volkskrant.nl

Advertentie

2009-jun: Huidige NRE-baas ook duurder dan norm

21/06/2009

door Rik Elfrink. zaterdag 20 juni 2009

EINDHOVEN – De huidige interim-topman Pieter Jöbsis van de Eindhovense netbeheerder NRE kost het bedrijf op jaarbasis rond 350.000 euro.

Interim-directeur Pieter Jöbsis. foto René Manders
Interim-directeur Pieter Jöbsis. – foto René Manders

Het detacheringsbureau Volta dat hem aan NRE aanbood, krijgt 1.650 euro per dag. Na aftrek van de vergoeding voor Volta en bijvoorbeeld pensioen- en autokosten houdt Jöbsis volgens NRE-commissaris Huberts nog steeds rond 25.000 euro meer over dan de door de Eindhovense wethouder Hans-Martin Don zo vurig verlangde Balkenende-norm bij NRE.

Huberts, voorzitter van de raad van commissarissen, heeft het bedrag gisteravond bevestigd. “Voor een interim-klus is dit bescheiden”, vindt hij. “Je moet ervan uitgaan dat Jöbsis allerlei kosten voor zijn rekening moet nemen. Denk bijvoorbeeld aan pensioen en de koop van zijn auto.”

Vorig jaar kostte ex-topman Burg het bedrijf ongeveer 650.000 euro. Zijn voorganger Paul Dijkstra claimt nog meerdere tonnen van NRE.

bron: www.ed.nl

2009-jun: Bonus Essent ‘extreem slecht signaal’ of ‘prima bedrag’

21/06/2009

vrijdag 19 juni 2009

Door Evert van Dijk en Jan Rozendaal.

ENSCHEDE – De 6000 medewerkers van energiebedrijf Essent kunnen 5000 euro op hun rekening bijschrijven. Als blijk van waardering voor hun inzet, die leidt tot overname door het Duitse energiebedrijf RWE. Deze 30 miljoen euro hebben de klanten betaald. Een terechte bonus, of schadelijk voor het imago?

„Een extreem slecht signaal”, vindt prof. Peter Leeflang, hoogleraar marketing Rijksuniversiteit Groningen. „Dit toont aan hoe ziek ons bedrijfsleven is. Ik ben net De prooi aan het lezen, over de teloorgang van ABN Amro. Het is vreselijk. Het is nog niet eens 1,2,3 de graaicultuur van de topbestuurders, maar het gemak waarop deze mensen op idiote wijze miljoenen verdienen. Dat staat in geen enkele verhouding meer. Het bevestigt het beeld dat we al langer hebben. Besef trouwens wel dat deze medewerkers van Essent slechts een fractie krijgen van het bedrag dat die bestuurders elkaar toestoppen.

Slecht signaal
Toch is dit een extreem slecht signaal. Het imago is geschaad. Maar wat moet je als klant? Overstappen naar Nuon of een andere aanbieder? Die halen dezelfde fratsen uit, dat schiet niet op. En dat weten ze, dit raakt ze niet. Ik denk dat het met moraal te maken heeft. Dat zit ‘m nog niet eens in die 5000 euro, dat zit veel dieper. Je moet dit soort dingen niet doen, zeker niet in een markt waar de prijzen de pan uit rijzen. En wij als consument betalen het.

Vanuit de werkgever geredeneerd snap ik het trouwens wel. Je hebt wat centjes over en dat geef je niet aan iedereen, dat laat je ten goede komen aan de mensen die ervoor gezorgd hebben. Uit onderzoek van ons komt naar voren dat acties als deze een negatief effect hebben op de waarde van een bedrijf. Maar dat betreft de korte termijn. Wie op de beurs actief is, is dit zo weer vergeten.”

Prima bedrag
„Vijfduizend euro is een prima bedrag”, vindt prof. Wijnand Zondag, hoogleraar rechtsgeleerdheid en economie Rijksuniversiteit Groningen. „Ik vind het heel positief dat Essent al het personeel een bonus heeft gegeven. Van hoog tot laag. Daar waar bonussen voor alleen de top tot onrust kan leiden binnen een bedrijf, zorgt dit juist voor een happy gevoel bij iedereen. In het perspectief dat er binnen Essent het afgelopen jaar onrust is geweest over onder meer de fusie met RWE waarderen de medewerkers dit zeer. En 5000 euro is dan een prima bedrag. Als je het doet moet je het ook goed doen. Een paar honderd euro waarvan de helft dan ook nog eens naar de belasting gaat, heeft geen zin. Een fooitje. Dan kun je het net zo goed niet doen. Ik snap echt niet waarom mensen zich hieraan ergeren.

Essent is gewoon een bedrijf. Als een gemeente zoiets zou doen zou het een ander verhaal zijn. Als burger kun je voor je paspoort of rijbewijs, ook al vind je dat je te veel leges betaalt, nergens anders terecht. Maar klanten van Essent kunnen voor een andere energieleverancier kiezen als ze dat willen. Deze vorm van flexibele beloning komt steeds vaker voor. Werkgevers geven individuele bonussen om de prestaties te verhogen en als ze geen onderscheid kunnen of willen maken krijgt iedereen er een. Minister Plasterk wil de prestatiebeloning in het onderwijs invoeren, maar daar heerst nog een ouderwetse lijn die dat tegenhoudt. Maar in steeds meer sectoren wordt het juist aangemoedigd.”

bron: www.tctubantia.nl

2009-jun: Aandeelhouders geschokt door beloning NRE-baas

21/06/2009

do 18 jun 2009,

EINDHOVEN –  Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de aandeelhouders van het Eindhovense energiebedrijf NRE onaangenaam verrast door de hoge beloning voor de directie. Uit het jaarverslag blijkt dat interim-directeur André Burg voor 11 maanden werk meer dan 700.000 euro heeft ontvangen.

Wethouder Hans-Martin Don van grootaandeelhouder Eindhoven noemde dat bedrag donderdag ‘absurd hoog’ en volledig in strijd met afspraken die zijn gemaakt met de toenmalige raad van commissarissen.
„De raad van commissarissen heeft zich niks aangetrokken van de aandeelhouders en het publieke belang”, foeterde de SP-wethouder. De beloning past niet in de Code Tabaksblat die is bedoeld om zelfverrijking in de top van het bedrijfsleven tegen te gaan, constateerde Don.

Als het noodlijdende bedrijf binnenkort een lening nodig heeft van de aandeelhouders (de gemeenten in de regio) komen in de voorwaarden afspraken over beloning van de directie, kondigde hij aan. Volgens Don krijgt de huidige directeur een aanzienlijk lager salaris.

Precies een jaar geleden werd bekend dat de voorganger van Burg met een gouden handdruk van 8,5 ton was vertrokken bovenop de 6 ton van zijn salaris, bonus en pensioen.

bron: www.telegraaf.nl

2007-sep: SP vreest ‘besmetting’ met graaicultuur bij LIOF

21/06/2009

Homepage SP
4 september 2007

De SP-fractie wil opheldering van gedeputeerde H. Vrehen over de commissariaat- vergoedingen van LIOF, een Limburgse ontwikkelingsmaatschappij, directeur J. Verhagen. Het Financieel Dagblad bericht vandaag dat Verhagen de vergoedingen voor commissariaatschappen bij bedrijven waar LIOF in deelneemt voor zichzelf houdt en niet afdraagt aan het LIOF. De fractie vreest voor besmetting met graaicultuur bij het LIOF.

De fractie wil precies weten wat er bekend en afgesproken is over de beloning van Verhagen voordat de jaarrekening van het LIOF behandeld wordt in de vergadering van de statencommissie Economisch Domein van 14 september a.s.. Ook wil de fractie een volledige opgave van alle commissariaatschappen van de directie en andere medewerkers van het LIOF, almede de vergoedingen die hiervoor ontvangen worden en aan wie deze vergoedingen uitbetaald worden.

Tevens wil de fractie weten wat de rol in deze kwestie is van de twee commissarissen die op voordracht van de provincie in de RvC zitten bij het bewaken van de publieke taak en verantwoordelijkheid die het LIOF als overheids NV heeft. Thans zijn dit voormalig minister van Sociale Zaken Willem Vermeend en oud-gedeputeerde Martin Eurlings.

Het is bovendien vreemd dat in het jaarverslag van het LIOF niets staat over commissariaten en nevenfuncties van de directie, de vergoedingen hieruit en de bestemming van deze vergoedingen. De hoogte van het feitelijk inkomen, de beloning en aan de functie verwante inkomsten blijft daardoor onduidelijk.
In de jaarrekening 2006 staat voor het salaris en overige vergoedingen van de eenhoofdige directie een bedrag van € 142.636,- . Samen met pensioen- en sociale lasten die het LIOF nog betaalt komt dit uit op een bedrag aan directielasten van € 184.088,-.

Frappant detail is dat ook bij het LIOF Dhr. J.V.M. Pennings voorzitter is van de RvC.
Pennings vervult deze functie ook bij Essent waar hij de exorbitante beloning van bestuursvoorzitter Michiel Boersma verdedigt.
Terwijl het LIOF een belang heeft bij het commissariaatschap van Verhagen, verdedigt Pennings de gang van zaken door te stellen dat de commissariaatschappen een privé aangelegenheid is van de directeur. Maar het gaat niet alleen om de vraag of deze gang van zaken mag, al of niet met toestemming van de RvC.
Het gaat om de vraag of we willen dat het zo mag gaan.
De SP vindt dat de vergoedingen naar het LIOF dienen te gaan en niet naar de privé-rekening van de directeur.

bron: www.limburg.sp.nl

2006-mrt: Nova: Beloning topmant Essent: terecht of graaien?

21/06/2009

16 maart 2006

Door Jan Reiff
Topman Michiel Boersma van energiebedrijf Essent ontvangt over 2005 een beloning van 870.000 euro, inclusief een bonus van 217.000 euro.
Het jaar ervoor ontving hij 821.000 euro. Dit leidde tot veel kritiek, waarop Boersma besloot de helft van zijn bonus af te staan. De hoge salariëring van Boersma viel ook dit jaar slecht bij het kabinet.

SP en PvdA willen weten waarom er sindsdien niets is gebeurd aan de volgens hen buitensporig hoge beloningen bij bedrijven in de zogeheten semipublieke sector.

Minister Brinkhorst spreekt van “een provocatie” en volgens Zalm zou Boersma er “maatschappelijk gezien verstandig aan doen de bonus niet te accepteren.”

In de studio reageert J. Pennings, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Essent

Bekijk de uitzending op: www.novatv.nl

home

2005-apr: NOVA: Topsalarissen energiebazen wekken irritatie van regering en parlement

21/06/2009

12 april 2005

Door Selami Altunterim en Ad van Oosten

Het CDA vindt dat de enorme inkomensstijging van top-bestuurders van de energiebedrijven Nuon en Essent moet worden teruggedraaid.

De topbestuurders van deze voormalige nutsbedrijven verdienen ieder ruim 800 duizend euro per jaar. Premier Balkenende vindt dat topmanagers die zichzelf verrijken in een tijd dat Nederland juist een pas op de plaats moeten maken schadelijk voor de economische ontwikkeling. Een debat tussen Peter Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en adviseur voor het bedrijfsleven (waaronder Nuon) Sander Simons.

Kijk voor de uitzending op: www.novatv.nl