Posts Tagged ‘Algemene Rekenkamer’

2009-jun: Kamer mort over externe adviseurs

21/06/2009

do 11 jun 2009,

door Dennis Naaktgeboren

DEN HAAG –  De spilzucht van de overheid moet stoppen. De Tweede Kamer is het zat dat veel ministeries nog steeds met geld smijten voor de inhuur van externe adviseurs, interim-managers en allerhande specialisten.

Een Kamermeerderheid eist vandaag dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) paal en perk stelt aan de budgetoverschrijdingen. Terwijl het kabinet hoog van de toren blaast dat vele duizenden ambtenaren banen worden geschrapt, werd ondertussen vorig jaar 1,3 miljard euro uitgegeven aan extern personeel. Dat was opnieuw een stijging, ondanks beloften van de PvdA-bewindsvrouw dat het allemaal efficiënter wordt.
Onacceptabel

“Zet hier eens een keer het mes in, in plaats van in de politie”, zegt een boos PVV-Kamerlid Brinkman. “Dan kun je bakken met geld binnenhalen.” Ook het CDA, de PvdA, de VVD en de SP zijn ontevreden. “De ministeries falen en het kabinet faalt”, aldus SP-Kamerlid Van Raak, die wil dat de uitgaven met 25 procent worden teruggebracht. “De inhuur is weer geëxplodeerd, terwijl de minister had beloofd dat het niet meer zou groeien. Dit is zeker in crisistijd onacceptabel.”

De schimmige boekhouding wekt eveneens wrevel. De Algemene Rekenkamer uitte onlangs forse kritiek op de rekenmethode van Ter Horst. Zij ontdekte bovendien dat het ministerie van Justitie 105 miljoen euro meer uitgaf aan ingehuurde medewerkers, dan het in het jaarverslag had gemeld. Daarmee zou justitie maar liefst 425 miljoen euro aan oproepkrachten hebben besteed. De SP vermoedt dat vele miljarden euro’s zijn gemoeid met het inhuren van zogenaamde specialisten, waaronder ontslagen oud-ambtenaren die een zelfstandig bedrijfje zijn begonnen.

“Het blijft zelfrijzend bakmeel”, aldus CDA-Kamerlid Schinkelshoek, die een motie klaar heeft liggen. “De minister moet echt krachtiger aanpakken en in de ministerraad sterker sturen op budgetten en maxima.” De VVD sluit zich daarbij aan. “Ter Horst moet haar gewicht in de strijd gooien”, vindt VVD-Kamerlid Van der Burg.

Ook de veelbesproken doelstelling om het aantal ambtenaren fors terug te brengen staat onder druk. “We hebben er weinig vertrouwen in dat die taakstelling gehaald wordt”, aldus PvdA-Kamerlid Heijnen. “Daar moet echt aansporing plaatsvinden.”

bron: www.telegraaf.nl

Advertentie

2009-apr: Veel onterechte vergoedingen voor ambtenaren

21/06/2009

donderdag 9 april 2009

Bijna een kwart van alle rijksambtenaren die tijdelijk bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties worden gestationeerd, heeft vergoedingen van de Nederlandse staat gekregen, veelal tegen de regels in. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van de Algemene Rekenkamer.

Het gaat om 184 ambtenaren die de afgelopen zes jaar door ministeries zijn gedetacheerd. Zij kregen geen salaris van het ministerie meer, maar van de internationale organisatie waar zij werkten. Vijf ministeries betaalden echter wel vergoedingen voor bijvoorbeeld huur of pensioen. Volgens de Nederlandse regels mag dat, maar volgens die van de internationale organisaties vaak niet.

Zo hebben 42 ambtenaren vergoedingen ontvangen voor zaken als huur, verhuiskosten en cursussen, voor bijna twee miljoen euro. Minstens een kwart daarvan was in strijd met de regels. Daarnaast heeft veertig procent van de gedetacheerde ambtenaren ten onrechte pensioenbijdragen van Nederland ontvangen, voor een totaalbedrag van bijna 2,5 miljoen. De Rekenkamer zegt grote moeite te hebben gehad deze cijfers te achterhalen, omdat de administratie bij veel ministeries niet op orde is.

De Rekenkamer heeft het onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer. Aanleiding was de affaire rondom oud-minister Eveline Herfkens (PvdA). Het ministerie van Buitenlandse Zaken bleek haar tegen de regels in 280 duizend dollar aan huursubsidie te hebben betaald.

Internationale organisaties staan meestal niet toe dat hun ambtenaren vergoedingen van derden ontvangen, inclusief hun ‘thuisland’. Deze regels zijn bedoeld om de totale onafhankelijkheid van de ambtenaren te waarborgen. In veel gevallen overleggen ministeries helemaal niet met de internationale organisaties over het vergoedingenbeleid, constateert de Rekenkamer.

De Rekenkamer raadt het kabinet aan alleen nog bij hoge uitzondering vergoedingen te verstrekken en daarover altijd te overleggen met internationale organisaties. Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) zegt toe dat vergoedingen alleen nog worden verstrekt na toestemming van de internationale organisatie. Ten onrechte betaalde pensioenbijdragen worden zo mogelijk teruggevorderd.

bron: www.depers.nl