Posts Tagged ‘Amsterdam’

2009-jun: Ymere: beloning top deels geheim

21/06/2009

17 juni 2009

Door onze redacteur Menno Tamminga

Amsterdam, 17 juni. De grootste woningcorporatie van Nederland, Ymere, houdt in haar openbare jaarverslag de volledige beloning van bestuurders geheim. De corporatie met meer dan 80.000 woningen in Amsterdam, Haarlem en Almere vindt volledige openbaarmaking in strijd met de privacy van individuele bestuurders.

Ymere geeft in het verslag geen bedragen over uitkeringen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dat speelde vorig jaar bij één bestuurder en speelt dit jaar bij een ander. Ymere publiceert evenmin wat de pensioenen van bestuurders de corporatie kosten.

De afgelopen maanden zorgden uitkeringen bij het beëindigen van de arbeidscontracten voor publiek ongenoegen. De vereniging van woningcorporaties Aedes schrapte de afscheidsreceptie van voorzitter Willem van Leeuwen toen minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) zijn ongenoegen over de vertrekregeling van bijna 1 miljoen euro wilde uiten.

Van der Laan stuurde vrijdag een brief aan de Tweede Kamer met voorstellen voor nieuwe regels voor de corporaties, inclusief maximering van salarissen tot 181.000 euro. Morgen houdt de Kamer daarover een hoorzitting met de branche.

Ymere maakte in 2007 de individuele beloningen wel openbaar. De beperkte openbaarmaking nu is niet in strijd met de afspraken binnen Aedes. Een corporatie hoeft geen volledige openheid te geven, mits dat wordt toegelicht. Dat doet Ymere.

Volgens de Wet openbaarmaking publieke topinkomens moeten corporaties de totale beloning inclusief pensioenkosten van individuele bestuurders boven 181.000 euro vermelden in een openbaar jaarverslag. Vier van de vijf Ymere-bestuurders in 2008 hadden een inkomen boven dit bedrag. Een woordvoerder van Ymere zegt in een reactie dat de relevante informatie in het openbare verslag staat.

bron: www.nrc.nl

Advertentie