Posts Tagged ‘De Gelderlander’

2009-jun: Veel advocaten gaan in de fout

21/06/2009

door Jan Salden. zaterdag 20 juni 2009

ANP Photo

DEN HAAG – Tientallen advocaten zijn vorig jaar dusdanig zwaar in de fout gegaan dat ze door tuchtrechters tijdelijk zijn geschorst of definitief uit de beroepsgroep verwijderd. Dat blijkt uit gegevens van de tuchtrechters en de Orde van Advocaten.

De advocaten maakten zich onder meer schuldig aan het helpen bij verdachte transacties, het witwassen van crimineel geld en het bedreigen van personen. Ook was sprake van het indienen van onterechte en te hoge declaraties, valsheid in geschrifte en het plegen van fraude als bewindvoerder.

Een klacht over een advocaat kan worden ingediend bij de deken van de plaatselijke Orde van Advocaten. Die speelt de klacht door naar een onafhankelijk tuchtrechtorgaan met zowel advocaten als rechters, de Raad van Discipline. Tegen een uitspraak van de Raad kan beroep worden aangetekend bij het Hof van Discipline.

Tuchtrechters zetten in totaal negen keer een advocaat uit de beroepsgroep. In 36 gevallen werd een raadsman of -vrouw tijdelijk verboden zijn of haar vak uit te oefenen. Het Hof van Discipline nam in hoger beroepszaken in totaal 203 beslissingen, die in veertig gevallen tot een maatregel leidden en in zeventien zaken tot een berisping. Negen keer legde het Hof een onvoorwaardelijke schorsing op, twee keer werd een advocaat uit de beroepsgroep gezet.
De Raad van Discipline in het arrondissement Arnhem (820 advocaten) behandelde vorig jaar 123 klachten. De Raad deelde twaalf waarschuwingen uit, vijf berispingen, twee voorwaardelijke schorsingen en evenveel onvoorwaardelijke schorsingen. Niemand is uit de beroepsgroep gezet.

De twee zwaarste tuchtmaatregelen werden in 2008 op landelijke schaal een fractie minder vaak opgelegd dan in 2007.
Zo werden in dat jaar nog elf advocaten uit de beroepsgroep gezet en veertig raadslieden onvoorwaardelijk geschorst.
Volgens de deken van de Arnhemse Orde van Advocaten, Robert Jan Dil, neemt het aantal berispingen niet toe. Voorts komen niet alle klachten voor de Raad van Discipline. „Veel zaken worden in een voorfase geregeld of geschikt.” Dil acht het terecht dat bepaalde zaken leiden tot maatregelen. „Sommige advocaten geven een slecht voorbeeld.”

bron: www.gelderlander.nl

Advertentie