Posts Tagged ‘Ethiek’

2009-mei: „Leiders moeten saaie, degelijke mensen zijn”

21/06/2009

15-05-2009 22:13 | Gijsbert Bouw

AMSTERDAM – Economie is geen serie rekenmodellen die alleen een slimme computer beheerst, maar een menswetenschap. Consumenten moeten daarom als mens worden benaderd. Hypotheekverkopers in de Verenigde Staten deden dat niet. Toppers uit bedrijfsleven debatteren over moraal in bestuurskamer

Dat zei Monika Milz, directeur communicatie bij de Rabobank, gisteren tijdens een symposium over ”Moraal in de bestuurskamer: lessen trekken uit de crisis”. Een belangrijke les die ze uit de crisis trekt, is dat egocentrisme en materialisme schadelijke drijfveren zijn bij het besturen van een bedrijf. „We moeten op zoek naar zakelijke solidariteit. Blind geloof in marktwerking schaadt de collectiviteit.”

Meer waardering voor geduldig kapitaal en rekening houden met alle belanghebbenden –en niet alleen met aandeelhouders– vindt Milz de belangrijkste oplossingsrichtingen.

Oud-topman van AkzoNobel Kees van Lede ziet de financiële crisis onder meer als een moreel probleem. „Het is immoreel als een topman een bonus krijgt, terwijl het slecht gaat met het bedrijf. Mensen moeten niet rijk willen zijn. We zijn te macho geworden. Ik was vroeger voorzitter van de raad van bestuur. Tegenwoordig heet dat ceo. Leiders moeten saaie, degelijke mensen zijn.”

Volgens Van Lede is dé oorzaak van de kredietcrisis dat „er overdreven gebruik gemaakt werd van krediet. Consumenten zijn verslaafd aan de welvaart van de toekomst. Banken leenden te makkelijk.” De crisis komt niet zomaar uit de lucht vallen, aldus Van Lede. „In de jaren zeventig was Nederland een sociale werkplaats, waardoor rendementen van bedrijven daalden. Als tegenreactie kwam in de jaren tachtig de nadruk op ondernemerschap te liggen. Ook dat schoot door. De aandeelhouder moest een grotere rol krijgen om de ondernemer te controleren. De gevolgen daarvan zien we nu.”

Meer regels zien de sprekers niet als de oplossing. Bert Noteboom, ceo van Randstad: „Uiteindelijk komt het neer op het moreel gehalte van het individu.” Milz: „Meer regels vermindert het verantwoordelijkheidsgevoel.” TCN-topman Rudy Sproink is tegen regels. „Het gaat erom dingen met een moreel goede intentie te doen. Dat is geen garantie voor succes. Een bedrijf dat moreel correct handelt, kan failliet gaan, terwijl immoreel werken succesvol kan zijn.” Klik hier!

Bonusbeleid is een heikel thema, dat in de bestuurskamer wordt bepaald. Volgens Milz is de bonus een prikkel die tot verkeerd gedrag kan leiden. „Daarom is de variabele beloning bij de Rabobank maximaal een derde van het totaalsalaris, en gekoppeld aan de lange termijn.” Van Lede, ook voorzitter van de raad van commissarissen van Heineken, vindt dat er niets mis is met variabel belonen. „Bonussen zijn verkeerd als ze zijn gericht op het individu en niet op het collectief.”

bron: www.refdag.nl

Advertentie

Juni 2009 – Over GraaiZaken . NL

01/06/2009

GraaiZaken . NL geeft onder andere een overzicht van Fraude, Corruptie, Excessieve Bonussen en Gouden Handdrukken die uitgereikt zijn aan (Top)Managers en Bestuurders die veelal niet in staat zijn geweest hun ‘waarde’ waar te maken.

Stuk voor stuk hebben de hier verzamelde ‘Beloningen’ en/of ‘Zelfverrijking’ de media gehaald en daarmee het vertrouwen bij de gemiddelde Burger in de Publieke en Private Sector, de Overheid en het Bedrijfsleven, steeds verder doen dalen.

Mensen vragen zich ondertussen al tientallen jaren af, hoe het toch mogelijk is dat er enorme tekorten zijn in de Zorg , in het Onderwijs en bij (semi of voormalig) Overheidsinstellingen en waarom bijvoorbeeld Nuts-voorzieningen zoals gas/elektra en water of het versoberde Openbaar Vervoer steeds duurder worden?

Een tekort aan handen aan het bed, een steeds stringenter indicatiestelling in de letterlijk uitgeklede Thuiszorg.
Geen adequate en betaalbare huisvesting en/of onderwijs kunnen bieden en daarnaast een extreem hoge brandstofprijs.

Doorlopend bezuinigen, de verwachte positieve marktwerking van ZiektekostenVerzekeraars waarbij als resultaat het eigen risico steeds groter wordt en vergoedingen steeds verder af nemen.

Daarnaast de zogenaamde Efficiencymaatregelen en Reorganisaties die vrijwel altijd banen kosten en forse Gouden Handdrukken voor het (Top)Management opleveren maar die in de praktijk lastenverhogingen en hogere prijzen voor de Burger/Consument tot gevolg hebben.

Hedgefunds en Private Equityfunds die als sprinkhanen gezonde bedrijven hebben kaalgevreten en werknemers als Disposable’s hebben afgedankt.

Top-Managers van Banken en Verzekeraars die mede door hun IJdelheid en Exorbitante Ego-gedrag de weg helemaal zijn kwijtgeraakt in het vervullen van hun maatschappelijke taak.

Ethiek, Integriteit en Moreel Voorbeeldgedrag zijn vergeten.

Niet dat nu alleen de Managers ineens overal de schuld van moeten krijgen maar deze Ratrace heeft er wel toe geleid dat er vele maar dan ook vele miljarden verkwanseld zijn.

Geld dat voor een groot deel op een andere plek terecht had kunnen en dienen te komen.

(Top)Managers dragen hier wel een Morele verantwoordelijkheid voor en dienen zich heel erg diep te Schamen.
Zij waren de Leiders.

Al met al iets om samen over na te denken en een goede reden om pas op de plaats te maken om de huidige situatie te overdenken.

Komend uit de VerzorgingStaat is het tijd om samen een nieuwe koers te bepalen naar een ParticipatieMaatschappij,
waarin Ethiek, Integriteit en Goed Doen & Niet Schaden een doorleefde vanzelfsprekendheid dienen te worden.

Niet alleen met een Code Tabaksblat, Frijns, Streppel of Balkenende-norm…
Maar met keiharde afspraken en een Bewust Persoonlijke Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid!

Voortaan in de drie-eenheid: Publiek – Privaat – Particulier.

Het is de bedoeling dat GraaiZaken . NL door de tijd heen een Verzamelplaats en Monument wordt ter “Leering ende Vermaeck”.

Niet om af te rekenen maar als plek om even bij stil te staan om te bezinnen over hoe wij het niet meer willen.

Tijd voor Intervisie, Reflectie, Reconciliation en samen de weg terug vinden…

Ik wens ons veel wijsheid.

GraaiZaken . NL – juni 2009

voor reacties of tips : GraaiZaken@live.nl

<><><>

Zij zullen het moeilijk vinden…

Diegenen die de autoriteit als
de waarheid beschouwen,

boven de waarheid als autoriteit !

(G. Massey – Egyptoloog)

<><><>