Posts Tagged ‘Jan Bennink’

2009-apr: Houdt de graaiers in de gaten!

21/06/2009

27 april 2009

In Nederland is de laatste tijd veel te doen over graaiers, mensen die in de ogen van hun medeburgers teveel verdienen. Men maakt bezwaar wanneer managers van grote bedrijven reusachtige inkomens verwerven, soms is dat terecht wanneer de bedrijven slecht draaien en de werknemers het gelag moeten betalen. Soms lijkt zo’n beloning op zijn plek, één getalenteerde directeur, Jan Bennink, ontving in 2009 voor 12 miljoen euro aan bonussen. In juni krijgt hij voor 8 miljoen euro aan aandelen. Ook kan hij 4 miljoen aan opties verzilveren. Daarnaast krijgt Bennink een jaarsalaris van 2 miljoen euro van Numico.

Dat is dus 22 000 000 Euro, gelijk aan 293 minister-presidenten of 2930 gezinsinkomens. En in Amerika schijnen sommige collegae van Jan dat nog maar een schijntje te vinden…

Jan Bennink krijgt dat geld omdat hij Numico, het oude Nutricia, van een faillisement redde en weer winstgevend maakte. Ik vraag me daarbij af of hij dat niet ook voor de helft, of een kwart, van dat bedrag zou hebben gedaan.

Omdat je toch een zeker houvast moet hebben en het inkomen van Beatrix Regina liever buiten de discussie wordt gehouden neemt men de “balkenendenorm” als maatstaf voor inkomens in de publieke sector. De premier verdient 177 000 Euro per jaar. Een heel behoorlijk inkomen lijkt me. Zou iemand voor dat geld geen directeur van een ziekenhuis, interim-manager bij een bejaardenhuis of tijdelijk ingehuurd gemeentesecretaris willen zijn? De verdere arbeidsomstandigheden en pensioenvoorwaarden zijn uitstekend, het is geen “vuil werk” en het maatschappelijk aanzien is hoog. Waarom moet er dan zoveel worden betaald? Omdat anders niemand directeur van de schouwburg in Nijmegen wil zijn? Maak het de kat wijs.

Ik wil wel eens weten of er ook van die alle-perken-te-buiten-gaande inkomens in Groningen worden betaald. Een paar jaar geleden heb ik de inkomens van de directeuren van de woningbouwcorporaties al eens nagetrokken, nu zijn de ambtenaren en interimbestuurders aan de beurt.

Ik diende, aangespoord en geholpen door mijn fractie en een aantal stadspartijleden deze schriftelijke vragen in.

Opvolgen:

Geacht College,

In Limburg heeft een onderzoek naar salarissen aangetoond dat er uit overheidsmiddelen (belastinggeld) salarissen van meer dan 177.000,- euro per jaar, de zogeheten Balkenende – norm, worden betaald (zie de interneteditie van Binnenlands Bestuur van 23 april 2009). In Nijmegen doet zich een vergelijkbaar geval voor met de omstreden directeur van de Keizer Karel Podia (NRC 25 april 2009). Dat brengt mijn fractie op de volgende vraag: Worden er in Groningen uit gemeenschapsgeld inkomens in de ambtelijk organisatie of aanverwant betaald, die boven de Balkenende-norm liggen?

Daarover moet openheid en helderheid bestaan. Het blijkt, dat er in Limburg een ingehuurde kracht is, die meer dan 177.000,- euro op jaarbasis verdient. Daar ging de ophef over de kwartiermaker van een overheids-nv, klavertje 4/Greenport Venlo die 2400,- euro per dag krijgt. Volgens het College van GS in Limburg werkt de kwartiermaker gemiddeld 4 dagen in de week en kost daarmee dus wekelijks bijna 10.000,- euro. De directeur van de Keizer Karel Podia in Nijmegen kreeg voor twee dagen werken in de week 110.000,- euro per jaar uit gemeentelijke middelen.

De Provinciale Staten is in Limburg budgethouder en formeel opdrachtgever. In Nijmegen is dat de gemeenteraad. In Groningen komen volgens de Stadspartij vergelijkbare gevallen voor. De gemeente betaald salarissen voor functies buiten de ambtelijke organisatie. Voorbeelden zijn het Groninger Forum, het OV Bureau, het Trambureau Groningen en de verzelfstandiging van het onderwijs.

Dat brengt mij op de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de toestanden, zoals beschreven in Limburg en Nijmegen?

2. Wat is het standpunt van het College van Burgemeester en Wethouders voor wat betreft het betalen van salarissen uit gemeenschapsgeld boven de Balkenende-norm?

3. Betaalt de gemeente consultants meer dan 2000,- euro per dag? Hoeveel van dergelijke contracten er? Wie zijn dit , wilt u bureau’s dan wel aanbieders noemen? Wat voor werk verrichten zij hiervoor en hoe lang doen zij dit of gaan zij dit doen?

4. Betaalt de Gemeente Groningen intern of extern, ambtelijk of niet, salarissen boven de 177.000,- euro per jaar, zowel. En zo ja, aan wie en voor hoeveel dagen werken per week?

Met vriendelijke groet,


Robert Prummel

Stadspartij Groningen

bron: http://robertprummel.nl

Advertentie

2007-apr: Graaicultuur van topondernemers gaat gewoon door

21/06/2009

12 april 2007

Een superbonus van 12 miljoen en een vast inkomen van 2 miljoen op je salarisstrook, wie wil dat nu niet? Numico bestuurder Jan Bennink heeft in ieder geval zijn zaakjes goed voor elkaar. Graaicultuur ten top natuurlijk. Maar Bennink is niet de enige in Nederland die “het goed doen”. Een beetje topman van een doorsnee energiebedrijf kan ook al niet meer lachen van het geld, commissarissen van grote bedrijven kijken stilletjes toe en incasseren ondertussen een geweldig bedrag. Ook topman Van der Veer van Shell kan tevreden zijn over zijn bonus van 2 miljoen

Publieke opinie heeft invloed
Voormannen van uitgeverijen zijn bereid hun bonussen in te leveren, anderen schenken het aan een goed doel. Allemaal uit angst om aan de schandpaal genageld te worden. Ook Wim Kok heeft een leuk financieel jaar achter de rug, maar ook de PvdA topman graait leuk mee als commissaris bij leuke internationals. 254.000 Euro aan bijbaantjes is niet misselijk, maar verbleekt natuurlijk bij “de grote mannen”.

Lees het volledige artikel op: www.startbedrijf.nl

home