Posts Tagged ‘Marktwerking’

2009-jun: Oorzaak kredietcrisis: gebrek aan integriteit

25/06/2009


25 juni 2009,

door Maaike Hoffstedde

AMSTERDAM –  Gebrek aan integriteit en slecht leiderschap is de oorzaak van de huidige economische crisis, stelt professor Richard De Mulder, hoogleraar informatica en recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

„Deze crisis is gebaseerd op gebrek aan integriteit, menselijke gierigheid en inhaligheid. De bankiers hebben zich niet aan hun woord gehouden. Iedereen die zich afvroeg of er niet een te groot risico werd genomen kon vertrekken. Er is in die periode nog veel geld verdiend aan bonussen, ten koste van de wereldeconomie. Het publiek en de overheid werd voorgehouden dat het financiële systeem sterker zou worden door de marktwerking “, aldus De Mulder…

Lees het volledige artikel op: www.telegraaf.nl

home

Advertentie

2009-mrt: Bussemaker ergert zich aan de graaicultuur in zorginstellingen

21/06/2009

Weblog: Jet Bussemaker – Topinkomens

23 maart 2009

Helaas is de graaicultuur niet beperkt tot de banken. Een van mijn grootste ergernissen is dat diezelfde cultuur bij sommige mensen in de top van zorginstellingen bestaat.

Eind vorig jaar heb ik de voorzitters bij mij uitgenodigd van de Raden van Toezicht van de 10 zorginstellingen die de eigen salarisnorm van de sector het meeste overschreden. Als reden voor het overschrijden van hun eigen norm werd aan de ene kant opgegeven dat het zo slecht ging met de organisatie en dat ze dus iemand nodig hadden die de boel op orde moest brengen. Of het ging juist zo goed dus wilden ze iemand hebben die dat voort kon zetten. Voor zulke goede mensen moet je goed betalen was de redenering.

Schiet niet op

Zo schiet het dus niet op. Dan is er altijd een reden om te veel te betalen. Ook toenemende marktwerking was volgens veel gesprekspartners een reden om het salaris van hun bestuurder op te krikken. Maar op de vraag wat die marktwerking precies inhoudt en wat de complicerende factor van die ‘marktwerking’ is, kwam nooit een eenduidig antwoord.

Goede voorbeelden

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Zo sprak ik onlangs Saskia Noorman-den Uyl, die voorzitter is van de Raad van Toezicht van de VSdB-groep. Deze organisatie is ontstaan uit een fusie van de Kon, Visio, Sensis en De Brink. De raad heeft de fusie niet aangegrepen om de salarissen van de Raad van Bestuur te verhogen, zoals zoveel gebeurt, maar heeft juist besloten om zich strikt aan de salarisnorm van de sector te houden. Het salaris van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt bevroren totdat ze in 2 jaar op die norm zitten. Afvloeiingsregelingen van meer dan 1 jaarsalaris zijn afgeschaft.

Bonussen afgeschaft

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de jaarlijkse bonussen afgeschaft. Want, zo stelde Saskia Noorman-den Uyl, de zorgsector met die maatschappelijke doelstelling in de publieke sfeer leent zich niet voor bonussen. Waarop zou je prestaties moeten baseren? Je kunt geen bonus uitkeren als er meer winst gemaakt is, zoals je zou doen in een marktsector.
Wettelijk vastleggen

Het was een goed overleg, het ging niet vanzelf maar de bestuurders zijn er nu trots op, en terecht.

Samen met mijn collega Ab Klink wil ik dat de nieuwe salarisnorm die het veld ontwikkelt, wettelijk wordt vastgelegd. Zodat deze dus niet meer overschreden mag worden. Voor de VSdB-groep is dat gelukkig niet meer nodig.

Bron: www.minvws.nl