Posts Tagged ‘Philadelphia’

2009-mei: Bonus voor ontslagen top van Philadelphia

21/06/2009

zaterdag 30 mei 2009

door Anne Boer

NUNSPEET – Stichting Philadelphia Zorg in Nunspeet heeft de ontslagen bestuurders niet met lege handen laten vertrekken.
Frits Brink, de voorzitter van de Raad van Bestuur, kreeg een ontslagvergoeding van bijna 350.000 euro terwijl bestuurslid Theo Kralt met bijna 520.000 euro naar huis ging. Dat blijkt uit de gisteren gepresenteerde Jaarrekening 2008. Beiden waren al grootverdiener bij Philadelphia. Brink verdiende – exclusief onkostenvergoeding en een auto van de zaak van 74.000 euro – al 240.000 euro en Kralt 230.000 euro. Hun totaal inkomen in het rampjaar 2008 kwam met de bonus uit op respectievelijk 620.000 en 780.000 euro.

Philadelphia kwam vorig jaar ernstig in problemen door wanbeleid. Er was meer aandacht voor grote (vastgoed)projecten en de bestuurlijke fusie met Woonzorg Nederland en Evean dan voor de primaire taak, de zorg voor gehandicapte mensen.

De financiële catastrofe leidde er toe dat 330 banen moesten worden geschrapt, waarvan 250 in de directe zorg. Philadelphia sloot het jaar af met een tekort van 18,4 miljoen euro. Het eigen vermogen daalde naar 12,1 miljoen.

Om Philadelphia te redden is besloten grote vastgoedprojecten te verkopen aan Woonzorg Nederland en uit het samenwerkingsverband te treden. Waarschijnlijk stoot Philadelphia ook ouderenzorg en thuiszorg af. Onderzocht wordt of deze onderdelen kunnen worden overgedragen aan de Evean Groep.

bron: www.destentor.nl

Advertentie

2009-mei: Balkenende ontkent dat crisis het resultaat is van verkeerde politiek

21/06/2009

   Illustratie Roel Venderbosch
Illustratie Roel Venderbosch

Gepubliceerd: 22 mei 2009
De economische crisis is het resultaat van een systeemfout, van verkeerde politiek. Maar in zijn opiniestuk ‘Niet marktfalen, maar menselijk falen’ (NRC-Opiniepagina, 19 mei) gaat de premier daar volledig aan voorbij.

Door Agnes Kant

Mensen hebben zich laten leiden door eigenbelang en zijn het maatschappelijk belang uit het oog verloren, stelt minister-president Balkenende. Hij doet daarom een moreel beroep op de mensen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat lijkt helaas veel op de eerdere uitlating van onze vicepremier Bos dat ‘we allemaal schuld hebben’. Daarmee wordt ontkend dat de huidige crisis het resultaat is van een verkeerde politiek. Dat het geen uitvoeringsfout is, maar het gevolg van een systeemfout.

Waarom heeft de bankier gefaald toen zijn bank failliet dreigde te gaan? Waarom faalde de directeur toen de woningcorporatie miljoenen huurinkomsten verkwanselde aan een cruiseschip? Waarom faalden de managers van gehandicapteninstelling Philadelphia toen hij zich bezig hield met onverantwoorde vastgoedprojecten in plaats goede zorg?

Het is goed om te kijken naar de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen, maar de oorzaak van hun falen zit meestal dieper. Bonussen en gebrekkig toezicht hebben bankiers verleidt tot onverantwoord gedrag. Een regering die marktdenken zaait bij woningcorporaties, zorg, openbaar vervoer en energiebedrijven, moet niet gek opkijken als de commerciële belangen zwaarder gaan wegen dan publieke belangen.

De afgelopen decennia heerste de neoliberale politiek, die liberaliseerde, privatiseerde, flexibiliseerde en vermarktte wat van ons allemaal is. De overheid werd haar macht en overzicht ontnomen. De tweedeling groeide, de georganiseerde solidariteit werd uitgehold en de publieke zaak verkwanseld. Dit had vergaande gevolgen. Het leidde tot een ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit.

Het morele appel van onze premier om maatschappelijk verantwoord gedrag te bevorderen volstaat dan ook niet. Er moet een nieuwe politieke koers komen. In het betoog van onze minister-president is daar helaas nog niets van te zien.

Agnes Kant is fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer

bron: www.nrc.nl