Posts Tagged ‘SP’

2009-jun: Commissie kredietcrisis begint met ruzie

24/06/2009

24 juni 2009

DEN HAAG – De ‘parlementaire commissie onderzoek financieel stelsel’ onder leiding van SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit is woensdag met ruzie van start gegaan.

De coalitie blokkeerde op initiatief van de PvdA dat VVD-Kamerlid Edith Schippers vicevoorzitter van de commissie zou worden.

De sociaaldemocraten beriepen zich op een ongeschreven regel dat voorzitterschap en vicevoorzitterschap worden verdeeld onder de oppositie en de coalitie.

Schippers trok haar kandidatuur boos terug, waarna CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek tot vicevoorzitter werd benoemd. Dat bleek woensdag tijdens de oprichtingsvergadering van de commissie…

Lees het volledige artikel op: www.nu.nl

home

Advertentie

2009-jun: Salaris topman Carint ‘wanstaltig’

21/06/2009

donderdag, 18 jun 2009 | Door: de Twentsche Courant Tubantia

HENGELO – De Socialistische Partij noemt het inkomen van Carint-topman Hans Hofhuizen ‘wanstaltig’ hoog. De Hengelose fractie vindt dat een salaris van die omvang op geen enkele wijze past bij een gemeente die het maatschappelijk verantwoord ondernemen promoot.
SP-fractievoorzitter Mariska ten Heuw vindt dat bij gemeentelijke aanbestedingsprocedures, bijvoorbeeld voor de huishoudelijke hulp, een Balkenende-norm zou moeten worden opgenomen.

Uit een overzicht dat de Twentsche Courant Tubantia zaterdag publiceerde, bleek dat Hofhuizen vorig jaar 411.000 euro verdiende. Als interim kreeg hij 343.00 euro over acht maanden, plus 68.000 waarvan 60.000 salaris als voorzitter Raad van Bestuur over vier maanden. Hofhuizen stond daarmee op de tweede plaats van de best verdienende directeuren in de zorg.

Ten Heuw, die deze week in de raadscommissie aandacht vroeg voor de salariskwestie, vindt dat zorgbedrijven alleen mee mogen doen met de aanbesteding als ze zich houden aan die Balkenende-norm. Twee jaar geleden, toen de huishoudelijke hulp in Twents verband werd aanbesteed, was die norm ook opgenomen in het bestek. Volgens wethouder Bert Otten is die regel weggehaald, omdat die niet juridisch afdwingbaar is. De gemeente zou rechtszaken verliezen, als zorginstellingen de salariseis zouden aanvechten.

Als enige Twentse gemeente heeft Hengelo nu wel de regel opgenomen dat zorginstellingen zich dienen te houden aan een code; er moet sprake zijn van ‘een maatschappelijk verantwoord salaris’. Ten Heuw vindt het betreurenswaardig dat de hoogte van een salaris niet valt af te dwingen. “Of moreel afdwingen?”

Volgens wethouder Otten is er sprake van ‘een algemene verontwaardiging’ over grootverdieners in de zorg. “Die heb ik ook.” Over het salaris van Hofhuizen zegt Otten: “Dat vind ik stevig. Ik vraag me af of dit wel past in het Pact MVO.” In dat Pact zitten werkgevers, die actief bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving en maatschappelijk ondernemen in de eigen organisatie zullen bevorderen. Carint is, merkt de SP op, notabene lid van dat Pact. Ten Heuw: “Dat matcht niet met elkaar. Dat stuit me tegen de borst.”

bron: www.deondernemer.nl

2009-mei: Balkenende ontkent dat crisis het resultaat is van verkeerde politiek

21/06/2009

   Illustratie Roel Venderbosch
Illustratie Roel Venderbosch

Gepubliceerd: 22 mei 2009
De economische crisis is het resultaat van een systeemfout, van verkeerde politiek. Maar in zijn opiniestuk ‘Niet marktfalen, maar menselijk falen’ (NRC-Opiniepagina, 19 mei) gaat de premier daar volledig aan voorbij.

Door Agnes Kant

Mensen hebben zich laten leiden door eigenbelang en zijn het maatschappelijk belang uit het oog verloren, stelt minister-president Balkenende. Hij doet daarom een moreel beroep op de mensen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat lijkt helaas veel op de eerdere uitlating van onze vicepremier Bos dat ‘we allemaal schuld hebben’. Daarmee wordt ontkend dat de huidige crisis het resultaat is van een verkeerde politiek. Dat het geen uitvoeringsfout is, maar het gevolg van een systeemfout.

Waarom heeft de bankier gefaald toen zijn bank failliet dreigde te gaan? Waarom faalde de directeur toen de woningcorporatie miljoenen huurinkomsten verkwanselde aan een cruiseschip? Waarom faalden de managers van gehandicapteninstelling Philadelphia toen hij zich bezig hield met onverantwoorde vastgoedprojecten in plaats goede zorg?

Het is goed om te kijken naar de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen, maar de oorzaak van hun falen zit meestal dieper. Bonussen en gebrekkig toezicht hebben bankiers verleidt tot onverantwoord gedrag. Een regering die marktdenken zaait bij woningcorporaties, zorg, openbaar vervoer en energiebedrijven, moet niet gek opkijken als de commerciële belangen zwaarder gaan wegen dan publieke belangen.

De afgelopen decennia heerste de neoliberale politiek, die liberaliseerde, privatiseerde, flexibiliseerde en vermarktte wat van ons allemaal is. De overheid werd haar macht en overzicht ontnomen. De tweedeling groeide, de georganiseerde solidariteit werd uitgehold en de publieke zaak verkwanseld. Dit had vergaande gevolgen. Het leidde tot een ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit.

Het morele appel van onze premier om maatschappelijk verantwoord gedrag te bevorderen volstaat dan ook niet. Er moet een nieuwe politieke koers komen. In het betoog van onze minister-president is daar helaas nog niets van te zien.

Agnes Kant is fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer

bron: www.nrc.nl

2007-sep: SP vreest ‘besmetting’ met graaicultuur bij LIOF

21/06/2009

Homepage SP
4 september 2007

De SP-fractie wil opheldering van gedeputeerde H. Vrehen over de commissariaat- vergoedingen van LIOF, een Limburgse ontwikkelingsmaatschappij, directeur J. Verhagen. Het Financieel Dagblad bericht vandaag dat Verhagen de vergoedingen voor commissariaatschappen bij bedrijven waar LIOF in deelneemt voor zichzelf houdt en niet afdraagt aan het LIOF. De fractie vreest voor besmetting met graaicultuur bij het LIOF.

De fractie wil precies weten wat er bekend en afgesproken is over de beloning van Verhagen voordat de jaarrekening van het LIOF behandeld wordt in de vergadering van de statencommissie Economisch Domein van 14 september a.s.. Ook wil de fractie een volledige opgave van alle commissariaatschappen van de directie en andere medewerkers van het LIOF, almede de vergoedingen die hiervoor ontvangen worden en aan wie deze vergoedingen uitbetaald worden.

Tevens wil de fractie weten wat de rol in deze kwestie is van de twee commissarissen die op voordracht van de provincie in de RvC zitten bij het bewaken van de publieke taak en verantwoordelijkheid die het LIOF als overheids NV heeft. Thans zijn dit voormalig minister van Sociale Zaken Willem Vermeend en oud-gedeputeerde Martin Eurlings.

Het is bovendien vreemd dat in het jaarverslag van het LIOF niets staat over commissariaten en nevenfuncties van de directie, de vergoedingen hieruit en de bestemming van deze vergoedingen. De hoogte van het feitelijk inkomen, de beloning en aan de functie verwante inkomsten blijft daardoor onduidelijk.
In de jaarrekening 2006 staat voor het salaris en overige vergoedingen van de eenhoofdige directie een bedrag van € 142.636,- . Samen met pensioen- en sociale lasten die het LIOF nog betaalt komt dit uit op een bedrag aan directielasten van € 184.088,-.

Frappant detail is dat ook bij het LIOF Dhr. J.V.M. Pennings voorzitter is van de RvC.
Pennings vervult deze functie ook bij Essent waar hij de exorbitante beloning van bestuursvoorzitter Michiel Boersma verdedigt.
Terwijl het LIOF een belang heeft bij het commissariaatschap van Verhagen, verdedigt Pennings de gang van zaken door te stellen dat de commissariaatschappen een privé aangelegenheid is van de directeur. Maar het gaat niet alleen om de vraag of deze gang van zaken mag, al of niet met toestemming van de RvC.
Het gaat om de vraag of we willen dat het zo mag gaan.
De SP vindt dat de vergoedingen naar het LIOF dienen te gaan en niet naar de privé-rekening van de directeur.

bron: www.limburg.sp.nl