Posts Tagged ‘Topambtenaren’

2009-mrt: Top 5: corruptste ambtenaren

21/06/2009

vrijdag 20-03-2009 | Lijstjes

door: Henk Willem Smits

Top 5: corruptste ambtenaren

Ambtenaar
Een toezichthouder van de groenvoorziening van de gemeente Duiven drukte onlangs €380.000 achterover. Peanuts, vergeleken bij de grootste boeven in overheidsdienst. De Rijksrecherche onderzoekt jaarlijks zo’n dertig gevallen van ambtelijke fraude, meestal gaat het om het lekken van informatie aan criminelen in ruil voor een paar centen. Op basis van Rijksrecherche-jaarverslagen en krantenberichten maken we een rondje langs de velden, met een overzicht van de grootste graaiers van de ambtenarij als resultaat.

Midden-Limburg
5. Henny van H. – REO Midden-Limburg
Twee medewerkers beschuldigden in 2003 hun directeur Henny van H. van de Regionale Economische Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (REO) van het bevoordelen van een aannemer. De directeur gunde mondeling een bouwopdracht van €650.000, vlak na een privé-grondtransactie van Van H. In april 2006 werd de ambtenaar veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 150 uur. De rechtbank achtte de publiciteit en de lange duur van het onderzoek redenen om de straf te matigen. Het was niet voor het eerst dat Van H. werd genoemd in schimmige Limburgse zaakjes.

Janssen de Jong Infra
4. Jan S. en anderen – Janssen de Jong Infra
Een in januari dit jaar aan het licht gekomen Limburgse corruptieaffaire. Daarin worden medewerkers van wegenbouwer Janssen de Jong Infra verdacht van het omkopen van ambtenaren van de provincie Limburg en de gemeenten Stein, Heerlen en Maastricht. Bedragen zijn nog niet bekend, maar die zullen aardig meeslepend zijn. In 2008 won het bedrijf in Maastricht vijf van de zeven aanbestedingen waar het op inschreef. Op provinciaal niveau lukte het de aannemer om sinds 2005 ruim 40% van de openbare aanbestedingen binnen te halen. Sinds januari heeft justitie in totaal vijf ambtenaren gearresteerd, alleen provincieambtenaar Jan S. zit nog vast.

Rijksgebouw kasteel Trompenburg
3. F.N. en Dick van V. – Rijksgebouwendienst
In 2002 wordt ambtenaar F.N. van de Rijksgebouwendienst in Haarlem verdacht van corruptie en het aannemen van steekpenningen in ruil voor opdrachten. Hij krijgt in 2003 twee jaar cel en moet €800.000 terugbetalen. In 2005 werden nog eens drie ambtenaren van de dienst vervolgd. Gert van E. zou de spin in het web zijn van deze fraudezaken, hij zou de ambtenaren hebben verleid steekpenningen aan te nemen. Daarvoor kreeg hij €10.000 boete. De Rijksrecherche noemt in het jaarverslag van 2003 bedragen van €400.000 (voor valse facturen voor vastgoed) en €300.000 (zogenaamd voor restauratie van kunstwerken). Ambtenaar Dick van V. kreeg €5.000 boete en een werkstraf van 150 uur aan de broek.

Winterswijk

2. Jack G. – Winterswijk
Topambtenaar van de gemeente Winterswijk Jack G. wist €2,7 miljoen achterover te drukken. De zaak komt dit jaar voor de rechter, hij heeft al 38 fraudegevallen bekend. Tussen februari 2004 en juni 2008 wist hij geld over te schrijven van de bankrekening van de gemeente naar zijn eigen rekeningen. Een deel van de miljoenen werd rondgepompt in allerlei bedrijven, zoals bakkerijen en winkels in Arnhem, Duiven en Doesburg.

Waarborgfonds voor de Zorgsector

1. Franciscus van H. – Waarborgfonds voor de Zorgsector
In 2005 kwam een fraude van €21 miljoen aan het licht bij de stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector. Dat geld zou (deels) verduisterd zijn door ambtenaar Franciscus van H. Daarnaast werden vier andere verdachten, geen ambtenaren, in verband hiermee opgepakt. In 2002 en 2003 werden zes geldleningen verstrekt van ruim €21 miljoen. Daarvoor zou onroerend goed borg staan, maar de stichting beschikte niet over dat vastgoed. De leningen werden later weer op nul gezet, waardoor het leek alsof ze waren afbetaald. H. zat maanden in voorarrest en moest voor de rechter verschijnen, maar merkwaardig genoeg heeft deze zaak na het rapport van de Rekenkamer de pers nooit meer gehaald.

bron: www.quotenet.nl

Advertentie

2004-okt: Remkes: ‘Geen graaicultuur’

21/06/2009


16 oktober 2004

DEN HAAG – Van een graaicultuur bij de ambtelijke toppen van de ministeries is geen sprake. Wel gaan er hier en daar zaken fout. Dat leert een eerste onderzoek naar de beloningen van de hoogste ambtenaren bij de rijksdienst, het defensieapparaat en de rechterlijke macht. Het onderzoek is gehouden door eigen controleurs van de departementen. Helemaal klaar is het nog niet.

Een aantal ministeries heeft zich beperkt tot steekproeven. Maar het kabinet wil dat alle beslissingen over beloningen aan de top worden gecontroleerd op hun juistheid. Daarna kijkt de Algemene Rekenkamer naar de resultaten, en naar de maatregelen die het kabinet voorstelt om fouten in de toekomst te voorkomen.
In totaal gaat het om zo’n 2800 topambtenaren van wie in beeld moet worden gebracht of ze correct zijn ingeschaald, en of hun bonussen en onkostenvergoedingen in overeenstemming zijn met de daarvoor geldende regels.

Lees het volledige artikel op: www.trouw.nl

home

2004-sep: RTL – Rekenkamer: “graaicultuur” op het ministerie van Onderwijs

21/06/2009

datum:  18-9-2004

Rekenkamer: “graaicultuur” op het ministerie van Onderwijs

Terwijl basisscholen letterlijk elk dubbeltje moeten omdraaien voordat ze het kunnen uitgeven, blijken topambtenaren van het ministerie van Onderwijs ongegeneerd uit de staatsruif te vreten. De Algemene Rekenkamer berekende dat de ambtelijke top zichzelf féteerde voor een bedrag van 1,4 miljoen euro. ‘Dat is genoeg om alle toiletten van de basisscholen eens goed te reinigen’, merkte een VVD-kamerlid terecht op.

Scorpio stelt voor om de topambtenaren komende week met deze nobele taak te belasten met een honorering volgens schaal één met nul periodieken. Als immateriële beloning krijgen ze het ethische besef dat een topambtenaar op Onderwijs toch echt in zijn bagage moet hebben om ‘uitstekend’ te kunnen functioneren.

Niets leek de heren te dol: een te hoge inschaling, extra periodieken nog voordat er prestaties waren geleverd, bonussen die de wettelijke maxima te boven gingen, ongemotiveerde promoties, belachelijk riante vertrekregelingen enzovoorts. Twee directeuren kregen vrij taxigebruik, en konden 54.000 euro declareren – genoeg om de halve wereld rond te toeren.

Het is onbegrijpelijk dat CDA-minister Maria van der Hoeven de zaak afdoet als ‘pijnlijk en vervelend’, maar dat er volgens haar geen sprake was van een graaicultuur op haar departement. De kwalificatie van de Tweede Kamer is meer op zijn plaats: ‘schokkend en schrikbarend.’ Nog schokkender is dat Van der Hoeven geen disciplinaire maatregelen neemt, noch het Openbaar ministerie inschakelt, terwijl daar toch wel aanleiding voor lijkt te zijn. Het enige wat ze van plan is, is het terugvorderen van enkele onterecht verstrekte extraatjes. Het structureel laten tekenen van onkostendeclaraties door onbevoegde ambtenaren doet ze af als ‘administratieve tekortkomingen’. Je moet maar durven. Het volledig ontbreken van dossiers van slecht functionerende topambtenaren, wat hen fantastische exitregelingen opleverde, duidt niet bepaald op een ‘tekortkoming’, maar op het totaal ontbreken van enig personeelsbeleid.

Scorpio kan maar één reden bedenken waarom Van der Hoeven de zaak bagatelliseert: de top van haar departement bestaat voornamelijk uit partijgenoten. Dat geldt trouwens ook voor het ministerie van Justitie. Dat staat ook niet bekend om zijn zelfreinigende vermogen.

Auteur(s): Redactie

Bron: FEM Business , jaargang 7 , nummer 38 , datum 18-9-2004
archief.fembusiness.nl

RTL:

laatst gewijzigd: 09-09-2004
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is te royaal met het vastellen van salarissen, bonussen en gouden handdrukken voor hoge ambtenaren.

Graaiende topmanagers, ook op het ministerie van OCW

Topambtenaren kregen bij aanstelling te hoge salarissen en toelagen waar ze geen recht op hadden. Ontslagen ambtenaren voelden dat nauwelijks in hun portemonnee. Administratief was het bovendien zo een puinhoop dat niet meer te achterhalen is wie voor de hoge beloningen toestemming heeft gegeven. Nog steeds zitten negen topambtenaren in een te hoge loonschaal.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek over de beloning van topambtenaren op het ministerie waarvan het rapport donderdag is verschenen. De rekenkamer onderzocht de lonen, bonussen en vertrekregelingen van 65 topambtenaren (dat is vanaf schaal 16) in de periode januari 2003 tot juni 2004.

“Aandacht”
De zaak kwam aan het rollen nadat ambtenaren een paar maanden geleden anoniem de noodklok luidden. De Algemene Rekenkamer blijkt ook al in haar jaarverslag over 2003 “aandacht” te hebben gevraagd voor de uitgaven aan het hogere personeel op OCW. Daar zou men het niet zo nauw nemen met het naleven van de regels.

bron: www.rtl.nl

Uitzendingen RTL4 Nieuws:
www.rtl.nl/week37/
www.rtl.nl/week22/