Posts Tagged ‘UNDP’

2008-aug: Herfkens hoeft subsidie niet terug te betalen

21/06/2009

28 augustus 2008

Oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Eveline Herfkens (PvdA) hoeft de huursubsidie die ze ten onrechte ontving van Buitenlandse Zaken toen zij voor de VN werkte, niet terug te betalen. In ruil daarvoor gaat ze een jaar lang bij de VN werken voor het symbolische bedrag van één dollar. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt.

Herfkens kreeg van 2002 tot eind 2005, toen ze een hoge functie bekleedde bij VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP, huursubsidie van de Nederlandse overheid voor een appartement in New York. Het ging om een totaalbedrag van 280 duizend dollar. De subsidie bleek in strijd met VN-regels, omdat zo haar onafhankelijkheid in het geding zou kunnen komen.

Verhagen schrijft donderdag in een brief aan de Kamer dat Herfkens zelf kwam met het aanbod om een jaar ‘gratis’ voor de VN te gaan werken. “Herfkens toont met dit vrijwillige aanbod dat zij zich serieus rekenschap geeft van de politieke dimensie van de discussie over deze kwestie”, schrijft Verhagen.

Verhagen zegt de zaak hiermee als afgedaan te beschouwen. Hij schrijft dat hij hoopt dat het gebaar van Herfkens bijdraagt aan het herstel van reputatieschade die zij door de affaire heeft geleden.

CDA en PvdA in de Tweede Kamer zijn blij met de regeling die Herfkens heeft getroffen. Beide regeringspartijen juichen het toe dat de oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking haar verantwoordelijkheid neemt. Ook de ChristenUnie vindt het ‘positief’ dat Herfkens het boetekleed aantrekt. ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind wil wel dat het bedrag dat nog overschiet na aftrek van een jaarsalaris, wordt ingehouden op de Nederlandse bijdrage aan de VN.

Oppositiepartij VVD vindt de regeling tussen Buitenlandse Zaken en Herfkens ‘volstrekt onacceptabel’. VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn wil dat het hele bedrag ‘tot de laatste cent wordt terugbetaald’. “Als Nederlanders ten onrechte huursubsidie ontvangen moeten ze het hele bedrag tot de laatste cent terugbetalen. Ik vind: gelijke monniken, gelijke kappen.”

SP-Kamerlid Ewout Irrgang sluit zich aan bij zijn VVD-collega. “Verhagen had moeten proberen het hele bedrag via de rechter terug te vorderen. Dan was duidelijk geweest dat er geen verschil is met een bijstandsmoeder die ten onrechte huursubsidie heeft gekregen.” In het feit dat Herfkens bereid is een jaar voor één dollar te werken, ziet Irrgang een erkenning van haar schuld.

bron: www.depers.nl

Advertentie

2008-jan: De Derde-Wereld-graaiers van de PvdA en de VN

21/06/2009

_Afshin Ellian

vrijdag 11 januari 2008

PvdA’ers blijken erg gevoelig te zijn voor macht en voor geld uit publieke middelen. Op zich is dit niet bijzonder. Maar PvdA’ers beweren ook dat ze idealisten zijn.

De Derde Wereld, asielzoekers en milieu zijn drie fenomenale vormen van zieligheid waarover de socialisten zich graag ontfermen. We weten dat Bert Koenders aanbestedingen deed bij een bureau dat wordt gerund door Amsterdamse PvdA’ers, zonder de concurrentieregeling in acht te nemen. Is dit een kleine fout? Nee, het is een ernstige fout voor een minister die de arme mensen in derde wereldlanden waarden en normen wil leren.

Nu is PvdA’er Eveline Herfkens in moeilijkheden. Volgens weekblad Vrij Nederland streeft zij, als armoedebestrijder bij de Verenigde Naties, vooral haar eigen belang na: ‘Als minister maakte Eveline Herfkens “goed bestuur”, een voorwaarde voor Nederlandse ontwikkelingshulp. Maar als het gaat om haar eigen leefomstandigheden doen de regels er niet toe. Uit naam van de allerarmsten stelt “miss millenniumdoelen” hoge eisen, vooral aan haar eigen secundaire arbeids- en leefomstandigheden.’

Vriendjespolitiek
Kofi Annan, de voormalige Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, benoemde Herfkens als de campagneleider (VN-cheerleader ) van de millenniumdoelstellingen van de VN. Dat werd geregeld in de nadagen van Kok II. Herfkens was in dat kabinet minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

PvdA’ers zorgen altijd goed voor elkaar. Ze laten elkaar nooit in de steek. De PvdA-regenten zijn nationaal en internationaal erg actief. Het is een schrikbarend verhaal van vriendjespolitiek  en winstbejag.

Terecht zegt hierover een ambtenaar van Ontwikkelingsamenwerking: ‘Als Rwanda zoiets doet, schreeuwen we corruptie.’ Ook bij iemand als Wolfowitz vinden we iedere misstap schandalig en hypocriet, omdat juist hij corruptie boven aan de agenda van de Wereldbank zette. Waarom zou zoiets niet voor Herfkens gelden, die altijd hamert op de bestrijding van corruptie in ontwikkelingslanden?’

Wantrouwen
Herfkens hield zich bezig met Make poverty history. Dat is intussen wel geregeld: Herfkens lijdt niet aan armoede.

Dit zijn precies de redenen waarom sommige  intellectuelen de VN wantrouwen. We moeten dit niet alleen de PvdA of een persoon kwalijk nemen. We moeten het de VN als geheel kwalijk nemen.

De VN worden overheerst door een tot corruptie geneigde cultuur. Zelfs de familie van de Secretaris-Generaal mocht graaien. De zoon van Kofi Anan maakte ten tijde van Saddam Hussein misbruik van het programma olie voor de voedsel om zijn eigen portemonnee te vullen.

Schapen
Er zijn zoveel voorbeelden te noemen. We moeten niet als schapen achter de VN-ambtenaren aanlopen. De  Verenigde Naties moeten worden hervormd. Ook de PvdA moet aanvaarden dat ze aan een morele en culturele omwenteling toe zijn.

Ten slotte vraag ik me af waarom er twee instanties moeten zijn, die ten strijde trekken tegen de mondiale armoede: de UNDP en het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. Zou het niet redelijk zijn als wij zelf zonder de UNDP de armoede gaan bestrijden? Dan betalen we tenminste niet meer aan de internationale graaiers en zijn onze ambtenaren beter controleerbaar.

De VN, de Derde-Wereld-graaiers en Europees links kunnen nu functioneren zonder een vorm van democratische controle.

De Amerikaanse neoconservatieven hadden gelijk toen ze beweerden dat zonder al te veel problemen een aantal verdiepingen van het VN-gebouw kan worden opgeheven.

Afshin Ellian

bron: www.elsevier.nl