Posts Tagged ‘Willem van Leeuwen’

2009-jun: Ymere: beloning top deels geheim

21/06/2009

17 juni 2009

Door onze redacteur Menno Tamminga

Amsterdam, 17 juni. De grootste woningcorporatie van Nederland, Ymere, houdt in haar openbare jaarverslag de volledige beloning van bestuurders geheim. De corporatie met meer dan 80.000 woningen in Amsterdam, Haarlem en Almere vindt volledige openbaarmaking in strijd met de privacy van individuele bestuurders.

Ymere geeft in het verslag geen bedragen over uitkeringen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dat speelde vorig jaar bij één bestuurder en speelt dit jaar bij een ander. Ymere publiceert evenmin wat de pensioenen van bestuurders de corporatie kosten.

De afgelopen maanden zorgden uitkeringen bij het beëindigen van de arbeidscontracten voor publiek ongenoegen. De vereniging van woningcorporaties Aedes schrapte de afscheidsreceptie van voorzitter Willem van Leeuwen toen minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) zijn ongenoegen over de vertrekregeling van bijna 1 miljoen euro wilde uiten.

Van der Laan stuurde vrijdag een brief aan de Tweede Kamer met voorstellen voor nieuwe regels voor de corporaties, inclusief maximering van salarissen tot 181.000 euro. Morgen houdt de Kamer daarover een hoorzitting met de branche.

Ymere maakte in 2007 de individuele beloningen wel openbaar. De beperkte openbaarmaking nu is niet in strijd met de afspraken binnen Aedes. Een corporatie hoeft geen volledige openheid te geven, mits dat wordt toegelicht. Dat doet Ymere.

Volgens de Wet openbaarmaking publieke topinkomens moeten corporaties de totale beloning inclusief pensioenkosten van individuele bestuurders boven 181.000 euro vermelden in een openbaar jaarverslag. Vier van de vijf Ymere-bestuurders in 2008 hadden een inkomen boven dit bedrag. Een woordvoerder van Ymere zegt in een reactie dat de relevante informatie in het openbare verslag staat.

bron: www.nrc.nl

Advertentie

2009-apr: Woonbond: Vertrekbonus Van Leeuwen(Aedes) onaanvaardbaar

21/06/2009

11-04-2009

Vertrekbonus Van Leeuwen onaanvaardbaar

De Nederlandse Woonbond is verbijsterd en geschokt over de vertrekbonus van Willem van Leeuwen, de scheidend voorzitter van corporatiekoepel Aedes. Hij krijgt bij zijn vrijwillige vertrek een bedrag mee van ruim een miljoen euro. De gemiddelde huurder moet daar dertig jaar voor werken. Ik vind deze premie onaanvaardbaar en onverantwoordelijk, zegt Ronald Paping, algemeen directeur van de Woonbond. Het is onbegrijpelijk dat de Raad van Commissarissen van Aedes, onder voorzitterschap van voormalig Commissaris van de Koningin van Groningen Hans Alders, een dergelijk bedrag meegeeft aan Van Leeuwen. De Woonbond vindt dat alles op alles moet worden gezet om dit terug te draaien.

De Woonbond is bang dat het toch al wankele imago van de corporatiesector hiermee verder wordt beschadigd. De bonus is een klap in het gezicht van honderden corporaties, die hun stinkende best doen om goed werk te doen als sociale volkshuisvesters. Het is ook moeilijk te verteren voor de 2,4 miljoen huurders van corporaties, die via de huur de contributie van Aedes opbrengen.

De laatste jaren heeft Willem van Leeuwen zich vooral sterk gemaakt voor zelfregulering in plaats van overheidstoezicht op de corporatiesector. Volgens Van Leeuwen hoeft de overheid zich niet te bemoeien met de topbeloningen van corporatiebestuurders, omdat de branche daar een eigen gedragscode, de code Izeboud, voor heeft. Opmerkelijk is dat van Leeuwen zich in dat verband regelmatig kritisch heeft uitgelaten over de topsalarissen van enkele corporatiedirecteuren. Kennelijk heeft Aedes lak aan de eigen salariscode, want daarin staat dat in arbeidsovereenkomsten van corporatiebestuurders geen vertrekregelingen thuishoren.

De Woonbond was altijd al geen voorstander van zelfregulering, maar heeft er nu helemaal geen vertrouwen meer in. Met de vertrekbonus voor de Aedes-voorzitter is het laatste restje geloofwaardigheid verdwenen.

De Woonbond is ook onaangenaam verrast over het excessieve salaris van de beoogde opvolger van Van Leeuwen, de Groningse PvdA-gedeputeerde Marc Calon. Volgens Alders gaat hij 200.000 euro per jaar verdienen voor een functie van drie dagen per week. Ook dit valt niet te rijmen met de code Izeboud.

bron: www.woonbond.nl