Posts Tagged ‘Woningcorporaties’

2009-jun: NOVA: Zeven ton bij vertrek corporatiedirecteuren

21/06/2009

11 juni 2009  – Door Gert Janssen en Tessa van der Horst


Twee opgestapte directeuren van woningcorporaties hebben vorig jaar bij hun vertrek een gouden handdruk van 700 duizend
euro meegekregen.

Dat blijkt uit onderzoek van NOVA naar de jaarverslagen van woningcorporaties. Verder blijken commissarissen van
woningcorporaties de gedragscode van hun branchevereniging Aedes aan hun laars te lappen: 130 van hen zijn, tegen de regels
in, meer dan twaalf jaar commissaris.

Vertrekbonus
De scheidend directeur van de Zwolse woningcorporatie Delta Wonen kreeg vorig jaar een vertrekbonus van 705 duizend euro.
Een directeur van woningstichting Portaal die al in 2005 opstapte kreeg, na jarenlang juridisch getouwtrek, in 2008 een
vertrekregeling van 700 duizend euro.

Kabinet
Na een aantal incidenten bij woningcorporaties (bij ondermeer Rochdale, SGBB en Woonbron) buigt het kabinet zich vrijdag
over plannen van minister Van der Laan voor Wonen om het toezicht op de corporaties te versterken.

Zittingsduur
De voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Rochdale, waar de directeur zichzelf voor miljoenen zou
hebben verrijkt, bleek een kleine 20 jaar betrokken te zijn bij bestuur of Raad van Commissarissen. NOVA onderzocht de
zittingsduur van alle commissarissen in de sector, en ontdekte dat er 130 commissarissen dertien jaar of langer commissaris
zijn. De code van branchevereniging Aedes schrijft een maximale zittingsperiode van drie termijnen, dus 12 jaar voor. Zeven
commissarissen zijn al 20 jaar of langer in functie, zo blijkt uit onderzoek van NOVA.

Kritiek
Oud-minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting bekritiseert in NOVA de gang van zaken bij de Raden van Commissarissen.
“We weten allemaal dat de lijn op twaalf jaar ligt, en ik denk dat dat een goede lijn is. En 20 jaar, dat is wel heel erg
lang. Je moet als commissaris echt je eigen grenzen daarin kennen”.
Ook directeur Ronald Paping van de Woonbond reageert verbolgen: “Het is echt belachelijk om dertien jaar te zitten, dan
functioneer je niet meer, want ben je te weinig onafhankelijk”.

Balkenende-norm
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook de beloning van corporatiedirecteuren aan banden leggen, voor hen zou de
Balkenende-norm van rond de 181 duizend euro moeten gelden. NOVA vroeg de grotere corporaties de beloning van hun directeur
over 2008 te melden. Van de ruim 50 corporaties die hun gegevens instuurden hadden er 25 een directeur met een salaris
boven de Balkenende-norm. Woningbouwvereniging De Alliantie had de duurst betaalde directeur: zijn bezoldiging bedroeg in
2008 bijna 314 duizend euro.

Woonpunt
Na de uitzending heeft Woonpunt laten weten dat de bezoldiging van hun bestuurder Mirjam Depondt minder bedraagt dan de
door NOVA geïnterpreteerde 181.000 euro.

bron + video : www.novatv.nl

Advertentie

2009-mrt: Zoek de graaiers!

21/06/2009

donderdag, 19 maart 2009

Minister kritisch over kosten woningcorporaties.
subsidie
De tweede kamer heeft terecht grote zorgen over de sterk gestegen bedrijfskosten van woningcorporaties. Dat heeft minister Eberhard van der Laan voor wonen en wijken dinsdag gezegd.

De bedrijfskosten zijn van 2002 tot en met 2007 met bijna een derde toegenomen tot 1.25 miljard euro. In die periode bedroeg de totale inflatie in Nederland slechts 8 procent. Onder de kosten vallen onder andere de salarissen.

Van der Laan gaat alle corporaties vriendelijk doch dringend vragen waar de gestegen uitgaven voor gebruikt zijn.

Ook de tweede kamer is kritisch. Zo wil kamerlid Staf Depla (PvdA) een onderzoek naar de toegenomen kosten.

Depla heeft er geen problemen mee als corporaties meer kosten maken omdat zij buurtconciërges of huismeesters hebben aangenomen. Hij vreest echter dat een deel van het geld aan “personeelsfeestjes” is opgegaan.

Als voorbeeld geeft hij het voornemen van corporatie Wonen Zuid om het voltallige personeel een reis naar Marokko of Turkije te laten maken. Na kritiek heeft de organisatie het plan ingetrokken.

Tot zover de media.

U ziet, het zoeken naar de graaiers is begonnen!

Maar wat van der Laan en consorten niet zeggen, is dat de woningcorporaties door de overheid verplicht werden om voortaan vennootschapsbelasting te betalen en miljoenen moeten bijdragen aan de zogenaamde prachtwijken van Vogelaar.

Van der Laan gaat vriendelijk doch dringend vragen waar de gestegen uitgaven voor gebruikt zijn. Mag ik van der Laan en consorten dan ook vragen waar de gestegen uitgaven van de overheid over bijvoorbeeld de periode 2004 tot en met 2008 voor gebruikt zijn?

Uitgaven van de overheid over 2004 was 134.4 miljard euro.

Uitgaven van de overheid over 2008 was 168.8 miljard euro.

Derhalve een toename van 33.8 miljard euro of 25.1 procent.

Dit had volgens zijn eigen redenering dus niet meer mogen zijn dan de inflatie.

Wie zijn de graaiers?

In diezelfde periode heeft de overheid diverse taken overgeheveld naar de gemeenten.

Met als gevolg dat (en dan neem ik mijn eigen gemeente als voorbeeld) de gemeentebelastingen in diezelfde periode met 126.8 procent zijn gestegen.

Wie zijn de graaiers?

Als Van de Veer (topman bij Shell) over 2008 aan salaris en bonussen 8.8 miljoen euro ontvangen heeft, dan wordt hij als graaier gekwalificeerd en zelfs in sommige commentaren als uitbuiter van het personeel weergegeven en volgens sommige commentaren is het de reden  dat de benzineprijs zo hoog is in Nederland. (Realiteit is ver te zoeken.)

Vreemd is echter, dat niemand sportmensen die soms twee of drie keer zoveel per jaar “verdienen” dan de topman van Shell, deze sportmensen graaiers noemen.

Ook de filmacteurs en actrices die soms met een film 4 keer het salaris van de topman van Shell verdienen, worden niet als graaiers gekwalificeerd.

Waarom dat verschil in benadering van in principe hetzelfde gegeven?

Geld verdienen via handel, productie en inventiviteit blijkt dus minderwaardig te zijn, dan geld verdienen via sport, media of andere meer cultureel gerichte bezigheden.

Stelt u zich eens een wereld voor zonder sport of film. Zou dan uw welvaart verminderen?

Misschien wel uw welzijn maar niet uw welvaart.

Stelt u zich nu eens een wereld voor zonder bedrijfsleven. Zou dan de welvaart verminderen?

In dat geval is er geen welvaart meer. Het zijn noch de politici, noch de media, noch de vakbonden en andere culturele gerichte bezigheden die welvaart creëren.

Het is het bedrijfsleven dat uw welvaart creëert en niets of iemand anders.

En jammer genoeg blijkt dat deze realiteit uit het oog verloren wordt.

Als u dit voor ogen houdt, dan kunt u zich (nogmaals) afvragen waar de echte graaiers zitten.

Door Louis,

bron: www.vrijspreker.nl

2007-jan: Directeur Woonconcept hekelt ‘graaicultuur’

21/06/2009


18 januari 2007

MEPPEL/STEENWIJKERLAND – Politiek Den Haag moet met de handen afblijven van de reserves van woningcorporaties. Dat is de klemmende boodschap van directeur Hedzer van Houten van Woonconcept. ‘De graaicultuur gloort aan de horizon. Er dreigt een rampscenario.’.

In zijn nieuwjaarstoespraak zei een strijdvaardige Van Houten dinsdagmiddag dat de partijprogramma’s over het ‘afromen van reserves bij corporaties’ weinig hoopvol zijn. In het VVD-verkiezingsprogramma wordt volgens hem voorgesteld de corporaties 3,5 miljard euro te laten doneren in de kas van de rijksoverheid. Om van te gruwelen, vindt Van Houten. ‘Want dat betekent voor Woonconcept een afdracht tussen de 17 en 20 miljoen euro per jaar.’

Over de gevolgen liet Van Houten geen enkel misverstand. ‘Dan moeten we onze investeringen in nieuwbouw en herstructurering in neerwaartse zin bijstellen.’ Mocht het rampscenario voor de corporaties bewaarheid worden, dan is het volgens hem tijd voor harde actie. ‘Dan roep ik op om gezamenlijk alle wegen, gepast of ongepast, te bewandelen. Om dit beleid te torpederen’, aldus Van Houten…

Lees het volledige artikel op: www.destentor.nl

home